*}

Ochrona Danych Osobowych RODO

Prowadzimy audyty ochrony danych, opiniujemy umowy, procedury i regulaminy związane z przetwarzaniem danych osobowych u Klientów.
Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą ochroną danych osobowych.
Nasze doświadczenia pozwalają wesprzeć przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego oraz podmioty z sektora publicznego podczas 
wdrażania RODO

Sprawdź, dlaczego warto powołać zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Przetwarzanie danych niezgodnie z wymaganiami RODO może narazić Państwa na wysokie kary finansowe oraz utratę dobrego wizerunku firmy. Jeżeli Państwa organizacja przetwarza dane osobowe, warto sprawdzić przesłanki, które zobowiązują Państwa do powołania Inspektora Ochrony Danych.

Obowiązek powołania Inspektora RODO powstaje gdy:
  • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę (dotyczy to więc przykładowo profilowania i oceny osób w ramach szacowania ryzyka, w celu przyznania zniżek składek ubezpieczeniowych),
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych ujawniających poglądy polityczne czy też danych dotyczących zdrowia przetwarzanych przez szpitale), oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Jakie zadania należą do Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO,
  • doradzanie, jak przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych,
  • monitorowanie przestrzegania przepisów, polityk w zakresie ochrony danych osobowych,  
  • pomaganie przy sporządzaniu oceny ryzyka lub oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
  • zachowanie poufności względem wykonywanych zadań w ramach ochrony danych osobowych,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.
Poproś o ofertę jeśli potrzebujesz:

Zadaj pytanie

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez LTM Tax and Legal Kuś, Skłodowski i partnerzy, radcowie prawni i doradcy podatkowi spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poznańskiej 16/4 na potrzeby realizacji zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest LTM Tax and Legal Kuś, Skłodowski i partnerzy, radcowie prawni i doradcy podatkowi spółka partnerska. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w polityce prywatności.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.