*}

Nieruchomości i prawo budowlane

W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:
  • szeroko rozumianym doradztwem w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych oraz budowlanych,
  • przeprowadzaniem audytów nieruchomości, w tym stanowiących własność Skarbu Państwa i Funduszu Kościelnego,
  • reprezentacją inwestorów krajowych oraz zagranicznych, w ramach transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości gruntowych, budynkowych a także lokalowych,
  • analizą ryzyk podatkowych i stanu prawnego procesów inwestycyjnych (analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, regulacji dotyczących obiektów wielkopowierzchniowych i przemysłowych, obowiązków administratorów budynków, użytkowaniem wieczystym gruntów),
  • ustalaniem i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
  • pośredniczeniem w negocjacjach z jednostkami udzielającymi finansowania kredytów i pożyczek, celem realizacji założeń inwestycyjnych,
  • przygotowaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji prawno-podatkowej dotyczącej zakupu nieruchomości, jak również realizacji procesów inwestycyjnych,
  • sporządzaniem pozwów i prowadzeniem postępowań o zasiedzenie nieruchomości, o ustanowienie służebności.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.