*}

Zmiany w prawie pracy

Szanowni Państwo,

W 2023 roku pracowników i pracodawców czeka wiele zmian. Część z nich jest już uwzględniona w kodeksie pracy, a na część wciąż czekamy.

PŁACA MINIMALNA

Zmianie uległa wysokość wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2023r. minimalna pensja wyniesie 3.490,00 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł. Od 1 lipca 2023r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3.600,00 zł, a stawka godzinowa 23,50 zł.

DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

Oprócz płacy minimalnej wzrośnie również wysokość innych świadczeń ustalanych na podstawie wynagrodzenia minimalnego- np. dodatku za pracę w porze nocnej. Dodatek ten jest ustalany na podstawie wymiaru czasu pracy w danym miesiącu oraz wysokości wynagrodzenia minimalnego, dlatego jego wartość jest zmienna w każdym miesiącu i uzależniona również od płacy minimalnej.

 

EKWIWALENT ZA URLOP

Zmieni się również wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Od 2023 r. współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu będzie wynosił 20,83.

DIETY

Od 1 stycznia 2023 r. wzrosną też diety za podróże służbowe po kraju. Od nowego roku nowa minimalna stawka dobowa będzie wynosiła 45 zł.

NOWE OŚWIADCZENIE PIT 2

Warto również pamiętać, że od stycznia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące składania oświadczeń dla pracodawców PIT-2. Mają one istotny wpływ na wysokość wypłacanego pracownikom  wynagrodzenia "na rękę", ponieważ dotyczą zaliczek na podatek dochodowy, który w imieniu pracowników odprowadza zakład pracy.

Osoby na umowach zlecenie również będą mogły odliczyć 300 zł od zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie, tak jak pracownicy. To oznacza, że w kieszeniach zleceniobiorców zostanie o 3600 zł więcej. W ich przypadku kwota wolna była rozliczana bowiem dopiero przy rocznym zeznaniu podatkowym.

Podatnicy będą mogli też złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek aż trzem płatnikom.

KONTROLA TRZEŹWOŚCI

Na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 2022r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw pracodawcy nabyli prawo do kontroli trzeźwości pracowników. Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Wprowadzenie kontroli trzeźwości, to jaką grupę lub grupy pracowników ona ma objąć, sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca informuje pracowników nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kontroli.

PRACA ZDALNA

Zapraszamy do zapoznania się z osobnym artykułem na ten temat poniżej.

Więcej informacji

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.