*}

Zmiana nazwy spółki!

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, iż z dniem 01.09.2023 r. zmianie ulega nazwa naszej kancelarii z dotychczasowej:

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna  Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska

na:

LTM Tax & Legal Kuś, Skłodowski i partnerzy radcowie prawni i doradcy podatkowi spółka partnerska

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy, oraz adresu siedziby spółki:
ul. Poznańska 16 m 4, 00-680 Warszawa.

Adres do doręczeń pozostaje bez zmian tj. ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki. 

Dodatkowo pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla naszej spółki począwszy od dnia 01.09.2023 r.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa, zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych umów , czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań . Zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.
 
Z wyrazami szacunku
Justyna Kuś


Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.