*}

Profil Zaufany E-PUAP i numer PESEL

Profil zaufany ? czym on jest?

Profil zaufany to środek identyfikacji elektronicznej narzędzie, dzięki któremu każdy z nas może potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji, podpisać dokument podpisem zaufanym, co jest niezwykle istotne w ramach elektronicznego kontaktu z organami administracji publicznej, bowiem nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Czym jest e-PUAP?

Z kolei e-PUAP jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną służącą do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Dzięki profilowi zaufanemu oraz platformie e-PUAP, możemy potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji, czy też podpisać dokument.

Załatwiając sprawy bieżące życia codziennego, chociażby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki osobowej, kapitałowej, w urzędzie musimy wylegitymować się dokumentem tożsamości. Profil zaufany i e-PUAP jest czymś na wzór dowodu osobistego, ponieważ pozwala on na zidentyfikowanie naszej osoby przez organy administracji publicznej.

Profilem zaufanym możemy podpisać wiele dokumentów elektronicznych, a przy niektórych np. sprawozdanie finansowe, podpis elektroniczny jest jedyną właściwą formą podpisu. Podpisanie dokumentu odbywa się poprzez zalogowanie na profil zaufany e-PUAP, a następnie poprzez weryfikację naszej tożsamości i wpisanie kodu autoryzacyjnego, który jest przesyłany drogą sms, lub poprzez bankowość elektroniczną.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach rządowych podpis zaufany, potwierdzony profilem zaufanym zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Do czego potrzebny jest profil zaufany e-PUAP dla przedsiębiorcy?

Skoro w obrocie gospodarczym, występuje elektroniczny podpis kwalifikowany, to po co komu profil zaufany e-PUAP? Odpowiedź jest bardzo prosta, otóż za subskrypcję elektronicznego podpisu kwalifikowanego, należy uiścić opłatę, a za profil zaufany e-PUAP już nie. Ponadto podpis elektroniczny, należy wpiąć do portu USB, co nie zawsze jest praktyczne. Chociażby dlatego, że w takim przypadku nie jesteśmy w stanie podpisać żadnego dokumentu z poziomu telefonu komórkowego, który w dzisiejszych czasach jest aż tak bardzo popularny.

Posiadając profil zaufany e-PUAP, zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zatwierdzać sprawozdania finansowe za zeszłe lata obrotowa, a następnie składać je do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Co więcej, przy wykorzystaniu profilu zaufanego
e-PUAP, ww. zarząd zgodnie z reprezentacją, może podejmować uchwały oraz podpisywać elektroniczne wnioski w Portalu Rejestrów Sądowych, celem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osobom, które jeszcze nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej, a są zainteresowane jej podjęciem, mamy dobrą wiadomość. Posiadając profil zaufany e-PUAP, mogą zarejestrować spółkę osobową, kapitałową bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem platformy teleinformatycznej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tzw. system S24. Posiadając profil zaufany e-PUAP, możemy również zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG oraz zarejestrować się, jako płatnik podatku VAT krajowego oraz UE, tj. do rejestrów białej listy podatników VAT oraz VAT VIES.

Wyżej wymienione przykłady, to zaledwie jedne z wielu zalet posiadania profilu zaufanego E-PUAP.

Kto może założyć profil zaufany e-PUAP?

Profil zaufany e-PUAP, może założyć każda osoba (w tym obcokrajowiec), która posiada numer PESEL. Dlatego, jeżeli chcemy założyć profil zaufany e-PUAP, bardzo ważne jest abyśmy uprzednio posiadali już nadany numer PESEL.

Czym jest numer PESEL?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy ciąg liczb, który pozwala na łatwa identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL składa się między innymi z daty urodzenia, numeru porządkowego, oznaczenia płci oraz liczby kontrolnej.

Kto nadaje numer PESEL?

Za nadanie numeru PESEL odpowiedzialny jest właściwy Minister do spraw informatyzacji.

Kto i kiedy może starać się o uzyskanie numeru PESEL?

Numer PESEL można uzyskać z urzędu lub na wniosek. Numer PESEL, jest nadawany z urzędu na przykład przez urząd stanu cywilnego podczas sporządzania aktu urodzenia dla dziecka urodzonego na terytorium Polski.

Natomiast numer PESEL może zostać nadany również na wniosek osoby zainteresowanej. Z tego rozwiązania korzystają najczęściej cudzoziemcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Taki wniosek należy złożyć w urzędzie. Osoba zainteresowana składając wniosek o nadanie numeru PESEL, zamieszcza w nim chociażby takie informacje jak podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

Po co dla obcokrajowca potrzebny jest numer PESEL?

Odpowiedź jest bardzo prosta. A mianowicie, jednym z powodów, dla których obcokrajowcy występują o nadanie numeru PESEL, jest ich łatwa identyfikacja w systemach państwowych. Numer PESEL jest wykorzystywany chociażby w takich sektorach życia publicznego jak:

  •  sektor podatkowy - numer PESEL stosuje się do identyfikacji podatników
  •  sektor emerytur i świadczeń socjalnych ? numer PESEL, służy do identyfikacji osób uprawnionych do emerytur oraz innych świadczeń socjalnych
  •  sektor naukowy ? numer PESEL jest wykorzystywany w procesach rekrutacyjnych do szkół oraz innych uczelni

Jak obcokrajowiec może łatwo i szybko uzyskać numer PESEL?

Najprostszym i najszybszym sposobem na uzyskanie numeru PESEL, przez obcokrajowca jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty, tj. pełnomocnika, który w imieniu klienta wypełni gąszcz dokumentacji oraz złoży za niego wniosek o nadanie numeru PESEL.

W sytuacji gdy zainteresowany uzyskaniem numeru PESEL, zdecyduje się przebrnąć samodzielnie przez całą procedurę, naraża się on na uzupełnienie wniosku, który może zawierać braki, o konieczności ich uzupełnienia zostanie poinformowany. W takim przypadku, urząd nie rozpatrzy wniosku obcokrajowca o nadanie numeru PESEL, który zawiera braki formalne. Dlatego, bardzo ważnym jest uzupełnienie wniosku o nadanie numeru PESEL bez żadnych błędów. Korzystając z usługi profesjonalnego pełnomocnika, mamy gwarancję, że nasze zgłoszenie zostanie przyjęte przez urzędnika oraz, że uzyskamy dokument potwierdzający nadanie nam numeru PESEL.

Marek Owłasiuk

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.