*}

PFR w ramach tarczy antykryzysowej wypłacało przedsiębiorcom i komornikom subwencje - teraz żąda ich zwrotu!

W czasie trwania pandemii koronawirusa, Polski Fundusz Rozwoju (zwany dalej: "PFR"), na masową skalę udzielał subwencji przedsiębiorcom, celem walki z bankructwem i utrzymaniem miejsc pracy. Wypłacane środki miały rekompensować przedsiębiorcom drakońskie negatywne skutki, które wywołała pandemia. Teraz PFR, wzywa beneficjentów subwencji do jej zwrotu, włącznie z odsetkami. Wysyłając do przedsiębiorców przedsądowe wezwania do zapłaty ? notujemy takie przypadki.

Jeżeli, drogi czytelniku otrzymałeś takie wezwanie do zapłaty, to ten artykuł jest skierowany właśnie do Ciebie!

Jak media donoszą, ostatnimi czasy taka praktyka PFR, zdecydowanie przybrała na sile. Tytułem przykładu, należy podkreślić, że w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 skorzystało, aż 348.138 mikro, małych i średnich firm, które zatrudniały w owym czasie 3.133.127 pracowników.

Mimo, że przedsiębiorcy stosowali się do wytycznych, popularnych programów tarcz antykryzysowych, to okazuje się, że dzisiaj są stroną w sporze sądowym, z PFR.

Jak sam PFR wskazuje, w opublikowanej przez siebie, wzywa lub będzie wzywał do wyjaśnień lub zwrotu części lub całości pomocy, między innymi beneficjentów, którzy:

1.       wnioskując o wsparcie finansowe w ramach Programu 1.0, jako jednoosobowe działalności gospodarcze, wbrew spoczywającemu na nich obowiązkowi, nie uwzględnili powiązań zachodzących pomiędzy nimi a spółkami cywilnymi, które również zawnioskowały o wsparcie w ramach Programu 1.0, a w których te jednoosobowe działalności gospodarcze posiadają status wspólnika (około 500 podmiotów);

2.       zawnioskowali o wsparcie w ramach programu 1.0 pomimo posiadania statusu dużego przedsiębiorcy w świetle warunków programowych Traczy Finansowej 1.0 z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności lub/i strukturę właścicielską ? w sytuacji, gdy wsparcie w ramach Programu 1.0 było przeznaczone dla mikro przedsiębiorców oraz MŚP (około 300 podmiotów);

3.       po dniu otrzymania subwencji finansowej dokonali korekty przychodów ze sprzedaży (obrotów) według stanu na (i) miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do spadku przychodów (obrotów)3, (ii) miesiąc porównywany względem Miesiąca Referencyjnego (w zależności od wyboru beneficjenta ? miesiąc kalendarzowy odpowiadający Miesiącowi Referencyjnemu w roku poprzednim albo miesiąc poprzedzający Miesiąc Referencyjny) albo (ii) rok 2019 (wartość obrotu za rok 2019 była podstawą do wyliczenia kwoty subwencji finansowej dla MŚP) ? korekty dokonane na wyżej wskazane daty mogły wpływać na (i) błędne zaszeregowanie beneficjenta do pułapu spadku przychodów, od którego uzależniona była wysokość subwencji finansowej lub (ii) przyznanie wsparcia w zawyżonej wysokości w związku ze zmniejszeniem się kwoty bazowej do jej wyliczenia, tj. obrotu za rok 2019 (około 2700 podmiotów);

4.       po dniu otrzymania subwencji finansowej dokonali korekty w zakresie liczby pracowników według stanu na: (i) koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (liczba pracowników na ten dzień stanowiła element składowy do wyliczenia kwoty subwencji finansowej dla mikro przedsiębiorców) lub (ii) na koniec roku 2019 - warunkiem udziału w Programie 1.0 było zatrudnianie pracowników na koniec 2019 r. (około 1000 beneficjentów).

Co więcej, w 2020 roku, komornicy - jako grupa zawodowa  zwrócili się do PFR, z zapytaniem. A mianowicie, czy przysługuje im prawo do skorzystania z pomocy w ramach tarczy. PFR, w swojej odpowiedzi potwierdziło, że komornicy jak najbardziej również są uprawnieni do domagania się wypłaty subwencji, celem wsparcia, pod warunkiem, że zatrudniają oni co najmniej jednego pracownika, za którego odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne.

Na domiar tego, w tym samym czasie Krajowa Rada Komornicza zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości, o wykładnię czy aby na pewno komornicy również są objęci pomocą finansową, świadczoną przez PFR. Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że komornicy to osoby wykonujące pozarolniczą  działalność gospodarczą. Zatem pomoc w postaci subwencji jak najbardziej się im należy.

W skutek pozytywnych zapewnień, niemal 500 komorników skorzystało ze wsparcia w ramach tarczy, na łączną kwotę aż 40.000.000 zł.

Z upływem czasu PFR rozmyślił się i stwierdził, że komornicy jako grupa zawodowa jednak wcale nie są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów. W konsekwencji, zmiany swego stanowiska PFR, zażyczył sobie zwrotu wypłaconych komornikom subwencji wraz z odsetkami.

W świetle powyższego, część komorników postanowiła uznać roszczenie PFR i zwróciła przyznane im kwoty subwencji wraz z odsetkami. Media donoszą, że orzecznictwo nie jest jednolite, ale większość wyroków wydanych w sprawach dotyczących komorników jest dla nich pozytywna. Należy przy tym pamiętać, że na dzień dzisiejszy są to wyroki sądów I instancji.
I nie są to wyroki prawomocne.

Niemniej jednak, bacząc na całokształt, zalecamy niepodejmowanie nieprzemyślanych decyzji, w przedmiocie dobrowolnego zwrotu wypłaconej subwencji wraz z odsetkami, ponieważ takie zachowanie może skutkować uznaniem długu, w sytuacji gdy może się okazać, że takiej zapłaty mogliśmy uniknąć. Zachęcamy do skonsultowania się z naszymi doświadczonymi prawnikami, posiadającymi bogate doświadczenie w w/w sprawach.

Zespół Kancelarii LTM

 


Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.