*}

Nowy Ład, a składka zdrowotna i zmiany w rozliczeniach PIT

Na początku września poprawiony projekt zmian podatkowego Nowego Ładu trafił do Sejmu. W porównaniu z pierwotnym projektem ustawy jest lepiej, podwyżki podatków i składek są niższe, ale nie niskie. Skorygowany projekt podatkowego Nowego Ładu to esencja dowcipu o Rabinie i kozie. Jednak mało komu jest do śmiechu, bo podatkową "cegiełkę" do wielkiego planu redystrybucji dołożą prawie wszystkie grupy społeczne.
 

Jakie zmiany w rozliczeniach PIT szykuje Nowy Ład?
Kluczowe zmiany w PIT są bezpośrednio powiązane ze składką zdrowotną i dotykają wszystkich, od etatowców, przez przedsiębiorców, po osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.
 

Wzrost PIT o 7,75% dla pracowników, osób na umowach cywilnoprawnych oraz przedsiębiorców rozliczających się według skali
Podwyżka jest ukryta i wynika ze skasowania odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Dla części pracowników przewidziano ulgę, która pozwoli zachować podatkowe status quo tzw. ulgę dla klasy średniej. Z ulgi skorzystają pracownicy o rocznych przychodach z pracy od 68 412 zł do 133 692 zł brutto.

Pracownikom o rocznych przychodach nieprzekraczających 68 412 zł dla zachowania podatkowego status quo wystarczy podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

Więcej podatku, niż dotychczas zapłacą za to pracownicy, których zarobki przekraczają 11 tys. zł brutto miesięcznie (przychody roczne wyższe niż 133 tys. brutto) ? Ci nie dostaną żadnej ulgi, za to nie będą mogli odjąć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.

Dla przedsiębiorców rozliczających się z PIT według skali podwyżka obciążeń fiskalnych jest tym dotkliwsza, że:
  • tracą odliczenie składki zdrowotnej od podatku,
  • rośnie wysokość składki zdrowotnej (zamiast stałej kwoty, będą musieli płacić składkę proporcjonalną do dochodów - 9%),
  • przedsiębiorców nie dotyczy ulga dla klasy średniej.
Osób na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) też nie dotyczy ulga dla klasy średniej. Wyższa kwota wolna od podatku pozwoli zachować obciążenia PIT na zbliżonym poziomie osobom o przychodach miesięcznych około 5700 zł brutto. Pozostali na skutek braku odliczenia składki zdrowotnej zapłacą wyższy PIT.
 

Zmiany dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym
Przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym czeka znaczny wzrost obciążeń podatkowo-składkowych. Znika odliczenie składki zdrowotnej od podatku, a sama składka rośnie proporcjonalnie do dochodów. Zamiast stałej kwoty składki zdrowotnej, jej wysokość ma wynieść 4,9% dochodów. To niższa stawka, niż dla przedsiębiorców rozliczających z PIT według skali. Ale tzw. liniowcy osiągają wyższe dochody, niż przedsiębiorcy, którzy wybierają skalę podatkową. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym staną się liniowcami i w drugim znaczeniu tego słowa. "Żołnierzami walczącymi na pierwszej linii frontu". Poborowymi żołnierzami na pierwszej linii frontu nieswojej walki o budżet państwa.

Na marginesie ustalenie stawki składki zdrowotnej w wysokości 4,9% to typowy chwyt marketingowy. 4,9% to wciąż bardziej 5 %, niż 4 %. Przedsiębiorcy potrafią liczyć i raczej nie nabiorą się na trick z końcówką "99 groszy".
 

Ryczałtowcy
Rząd proponuje zmiany, które mają skłonić niektóre grupy zawodowe do przejścia na. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dla lekarzy i branży IT rząd przewidział obniżki stawek podatkowych. Dla lekarzy z 17 na 14%, a dla branży IT z 15% na 12%.

Ale i u "ryczałtowców" nie jest różowo w kwestii składki zdrowotnej. Stracą prawo do obniżenia podatku o kwotę składki zdrowotnej, a sama składka zdrowotna pójdzie w górę. Wysokość składki zdrowotnej nie będzie stała, lecz będzie rosnąć wraz ze wzrostem przychodów. Progresja ma być progowa. Składka zdrowotna wyniesie 9% podstawy wymiaru, a podstawa wymiaru będzie zależna od wysokości rocznych przychodów. Będą trzy progi.
 
Roczne przychody
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
do 60. tys. zł 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
60 - 300 tys. zł 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
powyżej 300 tys. zł 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

 

Członkowie zarządu
Duża zmiana dla członków zarządu sprawujących funkcję na podstawie powołania. Od 2022 r. wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu będzie podlegać oskładkowaniu składką zdrowotną. To dodatkowe 9% daniny.
 

Podsumowanie
Ulga dla klasy średniej, wyższy próg skali podatkowej i wyższa kwota wolna od podatku to nie są ulgi, które obniżą PIT.

To są rozwiązania, które mają utrzymać podatkowe status quo dla osób zarabiających do 5,7 tys. zł miesięcznie, a w przypadku osób na etacie do 11 tys. zł miesięcznie. Na dzień dzisiejszy.

W przyszłości, uwzględniając inflację, spadek siły nabywczej pieniądza i wzrost nominalnych wynagrodzeń, wzrosną tylko podatki. Próg skali podatkowej i kwota wolna raczej pozostaną bez zmian (mechanizm indeksacji kwoty wolnej ma spory bufor).
 

Magdalena Wojciechowska
Doradca podatkowy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.