*}

Na co zwrócić uwagę przekształcając jednoosobową firmę w spółkę z o.o.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) może przekształcić swoje przedsiębiorstwo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo atrakcyjna, gdyż:

  • pozwala na ograniczenie odpowiedzialności właściciela (wspólnik odpowiada jedynie do wysokość wniesionego kapitału do spółki, a nie całym majątkiem jak w przypadku JDG);
  • ułatwia pozyskanie kapitału (spółka z o.o. jest bardziej transparentna, a przez to bardziej wiarygodna od JDG. Ponadto inwestor może dokapitalizować spółkę poprzez objęcie jej udziałów, co w przypadku JDG nie jest możliwe);
  • umożliwia skorzystanie z nowego modelu opodatkowania, poprzez skorzystanie z CIT-u Estońskiego ? ryczałtu od dochodów, co może znacznie zmniejszyć wysokość płaconych danin.

Należy również zaznaczyć, że powstała w ten spółka przejmuje prawa i obowiązki przekształconej JDG, a zatem pozostaje podmiotem wszelkich ulg, pozwoleń i koncesji przyznanym JDG przed przekształceniem. 

Zmiana formy prawnej wymaga od przedsiębiorcy podjęcia szeregu działań m.in. sporządzenia umowy spółki, przygotowania planu przekształcenia oraz weryfikacji stosów dokumentów, w czym czasem trudno się odnaleźć przedsiębiorcom. Poniżej została przedstawiona lista wskazań, na co należy zwrócić uwagę przy przekształceniu, tak aby uniknąć popełnienia błędu zmieniając JDG w spółkę z o.o.

Umowy kredytowe i leasingowe. Zazwyczaj banki i firmy leasingowe pozwalają klientom na zmianę formy prawnej. Najczęściej jednak wymagane jest odpowiednie zgłoszenie informacji o zamiarze przekształcenia do takiej instytucji, a niejednokrotnie również wyrażenie zgody na samą czynność przekształcenia. Po samym przekształceniu do instytucji kredytowych lub leasingowych przesłać należy informację o zmianie danych, w niektórych przypadkach może się to wiązać z dodatkową opłatą. Jest jeszcze inna kwestia, o której należy pamiętać, to zabezpieczenie wekslowe do umów np. leasingu. Jeżeli jako JDG udzielono takiego zabezpieczenia warto ponegocjować z instytucją, aby weksel został oddany.

Zezwolenia koncesje, wpisy do rejestrów działalności regulowanej. Analogicznie jak w przypadku banków, organy administracyjne praktycznie zawsze wymagają zgłoszenia o zmianie danych. Niekiedy wiąże się to z koniecznością nowego wpisu w rejestrze lub pozyskania pozwolenia albo koncesji po raz wtóry, w tych przypadkach, gdy ustawa regulująca wykonywaną przez nas działalność wprost mówi, iż przekształcenie nie wiąże się z kontynuacją praw i obowiązków z poprzedniej decyzji (zezwolenia, koncesji, licencji).  Wobec czego jeszcze przed przekształceniem konieczny jest audyt w tym zakresie, aby po przekształceniu nie utracić uprawnienia do wykonywania działalności, do której potrzebne jest: zezwolenie, licencja, czy koncesja. W naszej praktyce wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, iż organy administracji kwestionują następstwo prawne, w procesie przekształcenia, wbrew temu, jaka zasada (kontynuacji) wyrażona jest ustawie. Przy przekształceniu JDG w sp. z o.o. uważać więc powinny branże, takie jak: transportowa, związane z dystrybucją alkoholi czy metali (skupy złomu), związane z odpadami, deweloperskie w trakcie realizacji projektu itp.

Dotacje, ulgi, granty i dofinansowania. Wymienione benefity są przyznawane różnego rodzaju przedsiębiorcom, najczęściej kierowane są one do poszczególnych kategorii podmiotów dzielonych wg ich wielkości: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Może się okazać, że np. pewne dofinansowanie przysługuje wyłącznie JDG, a po przekształceniu traci się do niego prawo. Warto więc sprawdzić czy warunki udzielonych dotacji pozwalają one na przekształcenie, jak również czy nadal znajdujemy się w tzw. okresie trwałości projektu.

Nieruchomości. Koniecznie należy ustalić, czy posiadane przez przedsiębiorcę nieruchomości nie podlegają regulacjom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2569), a zatem czy rozporządzanie nieruchomością należącej do JDG nie zostało ograniczone i czy nie wymaga ono zgłoszenia lub pozyskania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Przekształcenia JDG w spółkę z o. o. bywa sporym wyzwaniem, dlatego przed podjęciem decyzji o zmianie formy prawnej warto skonsultować się z doświadczonym doradcą, który wesprze przedsiębiorcę w procesie reorganizacji i wskaże najbardziej optymalny plan działania, jak również ?poprowadzi za rączkę? przez całą procedurę.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.