*}

Co powinieneś wiedzieć o E-doręczeniach prowadząc JDG?

E-DORĘCZENIA

Niniejszy artykuł jest w szczególności kierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego,
tj. podmiotów podlegających obowiązkowej rejestracji w Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (dalej: ,,CEIDG?) oraz Krajowego Rejestru Sądowego
(dalej: ,,KRS?), z uwagi na fakt obowiązkowego założenia adresu oraz skrzynki elektronicznej
e-Doręczenia. Poniżej postaramy się pokrótce wyjaśnić czym jest i jak działa system e-Doręczeń oraz do kiedy musimy dochować obowiązek założenia skrzynki elektronicznej e-Doręczeń.

Czym są e-Doręczenia?

E-Doręczenia są elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki e-Doręczeniem organy administracji publicznej, obywatele oraz przedsiębiorcy i spółki prawa handlowego, mogą korzystać z bezpiecznych doręczeń w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu.

Za pośrednictwem skrzynki elektronicznej e-Doręczeń, możemy nadawać i odbierać dokumenty w każdej porze dnia i nocy, bez względu na to gdzie się znajdujemy, bowiem jak wskazano na początku niniejszego artykułu, pisma nadawane przy wykorzystaniu e-Doręczeń są odpowiednikiem przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. Po nadaniu, bądź to odebraniu każdej elektronicznej korespondencji, będziemy mogli pobrać dowód, na wykazanie faktu kto i kiedy nadał/odebrał korespondencję.

Finalnie wszystkie organy administracji publicznej, przedsiębiorcy - podmioty wpisane do CEIDG i KRS oraz osoby wykonujące zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych oraz prowadzenia korespondencji za pośrednictwem e-Doręczeń.

Poniżej udostępniamy link do strony rządowej, w którym znajduje się harmonogram włączania wyżej wspomnianych podmiotów do e-Doręczęń.

https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram

UWAGA! Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, takie jak:

  • adwokat;
  • radca prawny;
  • doradca podatkowy;
  • doradca restrukturyzacyjny;
  • rzecznik patentowy;
  • notariusz,

posiadają obowiązek założenia skrzynki w systemie e-Doręczeń, do komunikacji z organami administracji publicznej do 10.12.2023 r. ? podany termin został określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r.

Natomiast podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed dniem 10 grudnia 2023 r., posiadają obowiązek założenia skrzynki e-Doręczeń do 10.03.2024 r., zaś podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG do 31 stycznia  2022 r., posiadają obowiązek założenia skrzynki e-Doręczeń do 01.01.2024 r.

Czym jest adres do e-Doręczeń?

Adres do e-Doręczeń, jest to adres do doręczeń elektronicznych, który jest nadawany dla każdego użytkowania e-Doręczeń ? nie jest to adres skrzynki mailowej. Adres do e-Doręczeń, jest indywidualny i przypisany tylko do jednego użytkownika. Umożliwia on bezsporną identyfikację nadawcy oraz adresata dokumentu elektronicznego. Adres do e-Doręczeń nie może zmienić swojego właściciela. Adres do e-Doręczeń jest zbudowany z ciągu liter i cyfr. W świetle powyższego można go porównać do numeru PESEL, który również wyróżnia się indywidualnym charakterem.

Jak obywatele i firmy mogą uzyskać adres do e-Doręczeń?

Aby założyć adres do e-Doręczeń, w pierwszej kolejności musimy uzupełnić elektroniczny wniosek. Następnie wniosek zostanie sprawdzony i zweryfikowany. W dalszej kolejności będziemy musieli aktywować skrzynkę. Wraz z adresem zostanie zarejestrowana skrzynka e-Doręczeń, z której będzie można nadawać oraz odbierać korespondencję.

e-Doręczenia a zadania e-PUAP

Skrzynka e-Doręczeń końcowo ma zastąpić korespondencję przez e-PUAP. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie rządowej www.gov.pl, Pozostałe usługi e-PUAP będą stopniowo zamieniane w ramach innych projektów.

W jaki sposób będziemy mogli zacząć korzystać z e-Doręczeń?

Ze skrzynki elektronicznej e-Doręczeń można korzystać przy wykorzystaniu:

  • skrzynki e-Doręczeń na mObywatel.gov.pl oraz edoreczenia.gov.pl
  • skrzynki w koncie przedsiębiorcy na biznes.gov.pl
  • system kancelaryjny EZD zintegrowany z e-Doręczeniami
  • aplikacje firm dostarczających usługę e-Doręczeń

Czy obywatele otrzymają pismo z urzędu, jeśli nie posiadają skrzynki do e-Doręczeń?

W przypadku, gdy obywatel nie będzie posiadał skrzynki do e-Doręczeń, to organ administracji publicznej wyśle dokumenty drogą elektroniczną, które to zostaną wydrukowane przez Pocztę Polską, a  następnie przekazane adresatowi tj. obywatelowi w wersji papierowej.

Od kiedy firmy mogą zacząć korzystać z skrzynki e-Doręczeń?

Tak naprawdę, podmioty będące przedsiębiorcami, mogą już nawet teraz założyć adres oraz skrzynkę do e-Doręczeń. Niemniej jednak, należy pamiętać aby założyć skrzynkę do e-Doręczęń w odpowiednik czasie, tak aby dochować terminu obowiązku korzystania z e-Doręczeń zgodnie z harmonogramem, do którego link udostępniliśmy Państwu powyżej.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.